Overzicht leergang

Con gusto betekent ‘met plezier’ en dat is precies wat deze leergang Spaans van uitgeverij Intertaal wil bereiken: dat de cursist met plezier Spaans leert en kennismaakt met de Spaanstalige wereld.
De doelgroep is beginners: jongeren en volwassenen van opleidingen op middelbaar en hoger niveau.

Iedere cursist heeft een favoriete leerstijl, of combinatie van leerstijlen. Con gusto gaat uit van de acht verschillende leerstijlen zoals Gardner die heeft omschreven in zijn theorie over meervoudige intelligentie.
Con gusto biedt gevarieerde oefeningen aan, zodat elke leerstijl aan bod komt. Bovendien worden alle vaardig­heden (spreken, luisteren, schrijven en spreken) geoefend. Op deze manier is de leergang voor een zeer brede doelgroep geschikt.

Con gusto bestaat uit drie delen. Deel 1 leidt naar niveau A1 van het Europees Referentiekader, deel 2 naar A2 en deel 3 naar B1. Deel 1 en 2 hebben een tekstboek en een werkboek, deel 3 is een tekst- en werkboek ineen.

Het tekstboek van Con gusto 1 en 2 bevat twaalf unidades, Con gusto 3 bestaat uit tien unidades. Elke unidad heeft een thema, dat op de eerste pagina wordt gepresenteerd. Ook worden op de startpagina de leerdoelen van de unidad genoemd. Vervolgens heeft elke unidad zes pagina’s met gevarieerde teksten en oefeningen. Belangrijke zinsconstructies en grammaticale onderwerpen worden in schema’s en in de kantlijn nader uitgelegd, zodat de stof makkelijk te bestuderen en terug te vinden is. Vaak moeten de cursisten schema’s en regels zelf aanvullen of opstellen, zodat ze de grammaticale regels sneller en beter onthouden.

Kenmerken:

  • driedelige, communicatieve leergang Spaans, van de makers van Caminos
  • voldoet aan de eisen van het Europees Referentiekader
  • garantie voor levendige lessen Spaans, waarbij de cursist in het middelpunt staat
  • gestructureerde en overzichtelijke leergang voor zowel cursist als docent
  • mogelijkheden voor zelfevaluatie
  • reikt efficiënte leerstrategieën aan
  • geeft de cursist een levendig en actueel beeld van de Spaanstalige wereld

Reacties zijn gesloten.