Overstappen van Caminos nieuw 1 naar Con gusto 2

Kunnen uw leerlingen van Caminos nieuw 1 overstappen naar Con gusto 2?

Ja, dat kan. Alle grammatica en taalhandelingen die in Con gusto 2 als bekend verondersteld worden, zijn namelijk al in Caminos nieuw 1 behandeld. Alleen het thema ‘woning en meubels’ wordt al in Con gusto 1 behandeld, terwijl dat in Caminos nieuw 1 nog niet aan bod is gekomen.

U vindt de betreffende pagina’s uit Con gusto 1 (p. 98 en 99 uit het tekstboek, p. 105 en 106 uit het werkboek) daarom hieronder als pdf, zodat uw leerlingen en u toch over de ontbrekende informatie beschikken. U kunt de pagina’s behandelen in de les of opgeven als huiswerk.

In Caminos nieuw wordt minder aandacht besteed aan betrekkelijke bijzinnen met que en donde dan in Con gusto. Als u in Con gusto 2 een betrekkelijke bijzin tegenkomt, kunt u de constructie alsnog toelichten.
Ter aanvulling vindt u hieronder ook p. 91 uit het tekstboek van Con gusto 1, waar met betrekkelijke bijzinnen wordt geoefend.

Con gusto 1 tekstboek, pagina 98 en 99

Con gusto 1 werkboek, pagina 105 en 106

Con gusto 1 tekstboek, pagina 91

 

Reacties zijn gesloten.